Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Η παιδεία και ανατροφή των ανθρώπων είναι διπλή


Η παιδεία και ανατροφή των ανθρώπων είναι διπλή, παιδεία της κεφαλής και παιδεία του στήθους, καλαί και αι δύο· αλλ’ η πρώτη χωρίς την δευτέραν δεν έφερε ποτέ εις κανέν έθνος την αληθινήν ευδαιμονίαν. 

Αδαμάντιος Κοραής


Albrecht Dürer
Γερμανός ζωγράφος, 1471-1528

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου