Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας


Οι Αβορίγινες, οι αυτόχθονες  πληθυσμοί της Αυστραλίας, μέχρι και την δεκαετία του 1960 και συγκεκριμένα μέχρι το δημοψήφισμα του 1967, αντιμετωπίζονταν ως άγρια ζώα και όχι ως άνθρωποι. Στους Αβορίγινες χορηγήθηκε πλήρης αυστραλιανή υπηκοότητα το 1967, η "Πράξη για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων στη Γη" τέθηκε σε ισχύ το 1976, ενώ η Πράξη για την Πολιτιστική Κληρονομιά των Αυτοχθόνων και των Νησιωτών το 1984.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου