Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Αυγεριναί τού ηλίου ακτίνες


Αυγεριναί τού ηλίου ακτίνες, τι προβαίνετε;
Τάχα αγαπάει να βλέπει έργα ληστών
το μάτι των ουρανίων;

Ω! Έλληνες, ω! θείαι ψυχαί
πού εις τούς μεγάλους κινδύνους
φανερώνετε άκαμπτον ενέργειαν
καί υψηλήν φύσιν.

Πώς, πώς τής ταλαιπώρου πατρίδος
δεν πασχίζετε να σώσητε τον στέφανον;
 Από τα χέρια ανόσια ληστών τοσούτων;

Είναι πολλά τα πλήθη των και τρομερά εις την όψιν.
Αλλ’ ένας Έλλην δύναται,
ένας άνδρας γενναίος να τα σκορπίσει.

Ανδρέας Κάλβος
Τα ηφαίστειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου